Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team sẽ tiến hành bảo trì cập nhật patch 9.0.1.3

Thời gian bảo trì dự kiến từ 15h00 → 17h00

Thông tin chi tiết về patch 9.0.1.3

  • Túi Thần Mã, Túi Thần Oản, Túi Thần Thuẫn, Túi Thần Phong, Túi Thần Giáp cực khủng. Thông tin chi tiết về các túi này xem tại đây
  • An Bình Thủy, Tinh Thạch, Bảo Thạch sẽ được bán ở Thương Thành
  • Có thể sử dụng Kinh Nghiệm Thư và Kinh Nghiệm Lớn tại NPC Vô Danh Lão đến level 159

Chư vị anh hùng vui lòng tải patch 9.0.1.3 tại đây

 

Thân, TQC Team.