Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team sẽ tiến hành bảo trì cập nhật patch 9.0.1.4

Thời gian bảo trì dự kiến từ 14h30 → 16h30

Thông tin chi tiết về patch 9.0.1.4

  • Túi Thần Khí sẽ được bán ở Thương Thành, mở ngẫu nhiên ra vũ khí khủng 125-130
  • Cập nhật sự kiện Giáng Sinh Vàng, thông tin chi tiết xem tại đây

Chư vị anh hùng vui lòng tải patch 9.0.1.4 tại đây

 

Thân, TQC Team.