Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team sẽ tiến hành bảo trì cập nhật patch 9.0.1.5

  • Gỡ bỏ NPC Bé Trai đổi quà
  • Gỡ bỏ Chuông Noel bán ở Thương Thành
  • Gỡ bỏ boss Tiểu Tinh Linh và cận vệ Hộp Quà

Thời gian bảo trì dự kiến từ 9h00 → 11h00

Chư vị anh hùng vui lòng tải patch 9.0.1.5 tại đây

 

Thân, TQC Team.