Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 09-11-2017
 • Kết thúc: 21h00 ngày 03-12-2017

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 140 trở lên
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Từ Châu - Hội Kê - Lương Châu
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần

 

Quà Tặng

 

 

Giữ Thành (từ tuần thứ 2)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Nghiệp - Uyển
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được quần quà (Theo Tuần)

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của Tuần 2
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó (Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4) 
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

 

Tinh Luyện Sư Tháng 11

Thời Gian Diễn Ra

Sự kiện diễn ra trong 4 giai đoạn, chư vị anh hùng phải gởi bài đúng từng giai đoạn

 • Giai Đoạn 1: từ 00h00 ngày 01-11-2017 đến 23h59 ngày 07-11-2017
 • Giai Đoạn 2: từ 00h00 ngày 08-11-2017 đến 23h59 ngày 14-11-2017
 • Giai Đoạn 3: từ 00h00 ngày 15-11-2017 đến 23h59 ngày 21-11-2017
 • Giai Đoạn 4: từ 00h00 ngày 22-11-2017 đến 23h59 ngày 28-11-2017

 

Nội Dung

 • Chư vị anh hùng chỉ cần tiến hành cường hóa vũ khí đạt được mốc cường hóa do TQC Team đặt ra thì sẽ được hỗ trợ và tinh luyện vật phẩm đó tăng thêm +
 • Chức năng Tạo Vật Phẩm có thể đạt tỷ lệ 100% nên KHÔNG được tính cho sự kiện Tinh Luyện Sư

 

Cách Thức Tham Gia và Trao Giải

 • Chư vị anh hùng cần phải gởi bài viết khai báo và xác nhận thông tin cần thiết cho TQC Team để tham gia sự kiện này. Do đó để tham gia chư vị anh hùng cần phải có một ID trên diễn dàn playpark, nếu chưa có thì hãy tiến hành đăng ký ngay

Link đăng ký ID PlayPark:
https://id.playpark.vn/register.aspx

 • Sau đó chư vị anh hùng vào khu vực "Nhà Luyện Tạo Lừng Danh" trên diễn dàn, khu vực dành riêng cho game Tam Quốc Chí

Link diễn dàn đăng ký tham gia sự kiện
http://forum.playpark.vn/forumdisplay.php/1816-Tinh-Luyen-Su-thang-11-2017-

Khi tham gia các anh hùng cần phải viết bài đúng như mẫu sau:

Tiêu Đề: ( server và tên nhân vật ) >> ví dụ: Tiểu Kiều nhân vật ABC
Tiếp theo trong bài viết cần có những nội dung như sau:

 1. ID game
 2. Tên Nhân Vật
 3. Server
 4. Họ và tên
 5. Số điện thoại liên hệ
 6. Tên vật phầm tham gia cường hóa
 7. Hình chụp: (bằng chứng tham gia cường hóa sự kiện, bắt buộc phải có 2 hình. Nếu thiếu 1 trong 2 thì coi như không hợp lệ, hình chụp bắt buộc phải hiện rõ giờ phút giây ngày tháng năm, chỉ số vật phẩm trước khi cường hóa và sau khi cường hóa)

Hình chụp 1: hình ảnh chụp vật phẩm lúc chưa cường hóa +0 và thời gian chụp hình này
(ví du: hình vũ khí Quỉ Thần Kích +0 được chụp vào lúc 15h00 ngày 13-07-2011)

Hình chụp 2: hình ảnh chụp lúc vật phẩm cường hóa thành công và thời gian chụp hình này
(ví dụ: hình vũ khí Quỉ Thần Kích +14 được cường hóa thành công và chụp vào lúc 19h00 ngày 13-07-2011)

Chú ý: TQC Team chỉ trao giải cho nhân vật trong game đã tiến hành cường hóa vật phẩm thành công. Do đó chư vị anh hùng nên gởi hình ảnh và để vật phẩm trên người đã cường hóa thành công
Nhân vật đăng ký tham gia và nhân vật cường hóa phải là một, không chấp nhận trường hợp nhân vật cường hóa thành công và nhân vật đăng ký tham gia khác nhau

Cách nhận quà: Anh hùng chỉ cần để vật phẩm ở thùng đồ rồi chờ TQC Team tiến hành trao giải

**************************************************

 

Thương Nhân Thần Bí

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác
 • Để tham gia sự kiện, chư vị anh hùng phải có đủ 5.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 5.000 @Point trong tài khoản game

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

 

Bức Tốc Level

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-10-2017

 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gamers nào thỏa điều kiện sẽ nhận được phần quà

 • Level từ 145 đến 165 nhận được:   4000 Kinh Nghiệm Thư
 • Level từ 166 trở lên nhận được:       10 Siêu Kinh Nghiệm

Phần quà sẽ được trao vào ngày 01-12-2017 và sẽ xóa vào lúc 09h00 ngày 03-12-2017

Sự kiện không áp dụng cho server Long Phụng, chư vị Anh Hùng nào nhận quà qua server Long Phụng sẽ bị khóa Vĩnh Viễn

Hệ thống sẽ tự động lấy ID có level cao nhất trong tất cả các server (Nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Tiểu Kiều nhưng level ở server Long Phụng cao hơn thì phải xóa nhân vật bên server Long Phụng trước khi sự kiện kết thúc)

VD: ID Abc có nhân vật level 160 ở server Long Phụng và có nhân vật level 140 ở server Tiểu Kiều, nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Tiểu Kiều thì phải xóa nhân vật level 160 ở server Long Phụng trước khi sự kiện kết thúc

 

Thân, TQC Team.

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu:  ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu:  00h00 ngày 01-11-2017

Kết thúc: 23h59  ngày 28-11-2017

Sự kiện được chia ra 4 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 00h00 ngày 01-11-2017 đến 23h59 ngày 07-11-2017
 • Giai đoạn 2: 00h00 ngày 08-11-2017 đến 23h59 ngày 14-11-2017
 • Giai đoạn 3: 00h00 ngày 15-11-2017 đến 23h59 ngày 21-11-2017
 • Giai đoạn 4: 00h00 ngày 22-11-2017 đến 23h59 ngày 28-11-2017

Nhận quà tại đây

Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 5k@ trong Giai đoạn 1, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 5k@-3k@-1k@, nếu anh hùng nhận mốc 3k@ thì anh hùng còn lại 2k@ và sẽ được chọn tiếp mốc 1k@
  • Chư vị Anh Hùng có thể chọn 1 trong 4 mốc 5k@ hoặc nhận cả 4 mốc 5k@ nếu tổng nạp là 20k@ (Tương tự đối với mốc 1k@ & 3k@)
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 32k@ trong Giai đoạn 1 tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
    
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Mobifone, Vinafone, Viettel, @cash, FPT...etc..
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
   
 • Sau mỗi giai đoạn tất cả các anh hùng sẽ được reset để tham gia giai đoạn mới, do đó phải nhấn vào nút Nhận Quà rồi nhận hết quà trước khi chuyển qua giai đoạn mới, nếu không nhận thì qua giai đoạn mới sẽ bị mất
   
 • ID tham gia sự kiện Điểm Binh thì KHÔNG được tham gia sự kiện Khuyến Mãi Tháng & Giáp Vũ - Giáp Mới
 • Phần quà Điểm Binh Tháng 11 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 30-11-2017
 • ID nào tham gia mốc 5000@ point đủ 4 giai đoạn sẽ được tặng thêm 10 Siêu Kinh Nghiệm (hoặc 500 Kinh Nghiệm Thư) sau khi kết thúc sự kiện, các mốc còn lại không được tính.
  • - Anh Hùng nào nhận 1 mốc 5000@ point trong mỗi giai đoạn sẽ nhận được:  10 Siêu Kinh Nghiệm

   - Anh Hùng nào nhận 2 mốc 5000@ point trong mỗi giai đoạn sẽ nhận được:  20 Siêu Kinh Nghiệm

   • TQC Team sẽ thông báo danh sách và mặc định add Siêu Kinh Nghiệm cho những ID tham gia hợp lệ. Chư vị Anh Hùng nào muốn nhận Kinh Nghiệm Thư có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng để đổi phần quà 
   • Hạn chót xác nhận lúc 09h00 ngày 30-11-2017

Quà Tặng

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Để được thêm dấu * chư vị anh hùng phải có đủ 10.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành thêm dấu *, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 10.000 @Point trong tài khoản game xem như lệ phí
 • Chư vị anh hùng có thể yêu cầu thêm dấu * trước hoặc sau hoặc cả trước lẫn sau
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho xác nhận thêm dấu *, không được đổi tên
 • Chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thêm dấu *

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng nạp đủ theo mốc sự kiện thì sẽ nhận được phần thưởng khuyến mãi
 • Anh hùng có thể xác nhận liền ngay sau khi thỏa điều kiện event mà không cần phải chờ tới cuối tháng, xác nhận sớm sẽ có quà sớm
 • Mỗi ID có thể nạp cộng dồn các mốc quà, ví dụ nạp 70.000@ thì có thể xác nhận mốc 50.000@ và 20.000@
 • Anh hùng có thể nạp qua ID mới (ID không tham gia các sự kiện khác) để xác nhận sự kiện Khuyến Mãi Tháng
 • ID tham gia sự kiện Khuyến Mãi Tháng thì KHÔNG được tham gia sự kiện Điểm Binh & Giáp Cũ - Giáp Mới

 

Quà Tặng

 

Set giáp & vũ khí xem tại đây

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập set giáp +13 trở lên hoặc +15 trở lên có lực phòng ngự trắng/đỏ/xanh hoặc level đỏ/xanh, số lần cường hóa và sử dụng phải còn nguyên
 • Set giáp 130 khi đổi chỉ cần Nón/Áo/Giày (Không cần Bao Tay)
 • Anh hùng phải nạp @Point và thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn (ví dụ ID nào nạp 20.000@Point thì có thể tham gia 2 lần mốc đổi 10.000@Point)
 • ID tham gia sự kiện này KHÔNG được tham gia sự kiện Điểm Binh & Khuyến Mãi Tháng

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 19h00 ngày 07-11-2017
 • Kết thúc 21h00 ngày 03-12-2017

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level từ 150 trở lên đối với Long Phụng
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Linh Lăng - Tương Dương - Hứa Xương - Cao Li
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là trong ngày thứ 2 hằng tuần

 

Quà Tặng

 

 

Giữ Thành (từ tuần thứ 2)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Lô Giang - Tấn Dương
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được quần quà (Theo Tuần)

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của Tuần 2
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó (Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4) 
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu ngày 01-11-2017
 • Kết thúc 17h00 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng cần thu thập hòm bảo hoặc chữ XÍCH  & BÍCH   KỶ  & NIỆM  từ chiến trận Xích Bích & Gia Mạnh Quan & Di Lăng để đổi vũ khí
 • GM sẽ trao đổi hòm bảo vào Thứ 7 hằng tuần
  • Long Phụng: Chiều từ 2h00 đến 3h00
  • Đại Kiều: Chiều từ 3h00 đến 4h00
  • Tiểu Kiều: Sáng từ 11h00 đến 12h00
 • Chủ Nhật hằng tuần từ 09h00 đến 17h00chư vị Anh Hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng (gọi điện) để xác nhận đổi hòm bảo
 • GM sẽ trao đổi thêm hòm bảo vào lúc 09h00 đến 17h00 thứ 5 ngày 30-11-2017chư vị Anh Hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng (gọi điện) để xác nhận đổi hòm bảo

        Lưu ý:                                       

TQC Team sẽ tiến hành xóa chữ XÍCH  & BÍCH  & KỶ  & NIỆM  vào lúc 23h59 ngày 30-11-2017

  

Số Lượng Đổi & Quà

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vũ Khí +0 hoặc Vũ Khí +12 trở lên hoặc +15 trở lên (không được sử dụng suất VK +16, +17, +18 của Vòng Quay) có lực tiến công trắng/đỏ/xanh hoặc level đỏ/xanh, số lần cường hóa và sử dụng phải còn nguyên
 • Anh Hùng phải tự cường hóa VK lên +12 hoặc +15 trở lên mới được tham gia
 • Vũ Khí thu thập phải cùng cấp độ
  • VD: Anh Hùng muốn đổi VK 135 +15 thì phải thu thập đủ 2 VK 115 +15 hoặc 2 VK 117 +15 hoặc 2 VK 120 +15 hoặc 2 VK 125 +15 mới đủ điều kiện để nhận quà
 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn
 • Không được sử dụng Vũ Khí event để tham gia

 

Quà Tặng

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 60 Thần Thiết + 40 Tinh Cang thì tổng số lượng là 100 nên đổi được 5 Chúc Phúc Hỏa Thần

 

 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

 

Quà Tặng

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

 

Quà Tặng

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Danh sách vũ khí 155 xem tại đây 

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Đối với các Anh Hùng chưa chuyển sinh: 
  • TQC Team sẽ add bù lại số Siêu Kinh Nghiệm chư vị Anh Hùng đã sử dụng từ level 167 trở lên, tối đa là level 172 (6 level)
  • TQC Team sẽ thu lại số Kinh Nghiệm Thư/Kinh Nghiệm Lớn mà chư vị Anh Hùng cần để up level từ 166 đến 172
  • Ngoài ra, những Anh Hùng nào đã tham gia sự kiện này rồi (Level 161 đến level 166) sẽ không được tham gia nữa

 

 • Đối với các Anh Hùng đã chuyển sinh lần 1: 
  • TQC Team sẽ add bù lại số Siêu Kinh Nghiệm chư vị Anh Hùng đã sử dụng từ level 167 trở lên, tối đa là level 169 (3 level)
  • TQC Team sẽ thu lại số Kinh Nghiệm Thư/Kinh Nghiệm Lớn mà chư vị Anh Hùng cần để up level từ 166 đến 169
  • Ngoài ra, những Anh Hùng nào đã tham gia sự kiện này rồi (Level 161 đến level 166) sẽ không được tham gia nữa

 

 • Đối với các Anh Hùng đã chuyển sinh lần 2: 
  • TQC Team sẽ add bù lại số Siêu Kinh Nghiệm chư vị Anh Hùng đã sử dụng từ level 167 trở lên, tối đa là level 169 (3 level)
  • TQC Team sẽ thu lại số Kinh Nghiệm Thư/Kinh Nghiệm Lớn mà chư vị Anh Hùng cần để up level từ 166 đến 169
  • Ngoài ra, những Anh Hùng nào đã tham gia sự kiện này rồi (Level 161 đến level 166) sẽ không được tham gia nữa

Lưu ý: khi tham gia chư vị Anh Hùng không được quy đổi theo % Level (chỉ đổi đúng 1 level, 2 level,....)

Chư vị Anh Hùng liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng để xác nhận

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, những ID chưa nạp (hoặc nạp thiếu) sự kiện Điểm Binh từ ngày 01-04-2017 đến 31-10-2017 thì sẽ được nạp bù
 • Nạp bù tháng nào thì phần quà sẽ tương ứng với tháng đó
 • Sự kiện Nạp Bù "Điểm Binh" KHÔNG được tính cho sự kiện Điểm Binh Tháng 11 & Khuyến Mãi Tháng 11
 • Gamer có thể liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng để kiểm tra những tháng mình chưa nạp sự kiện Điểm Binh
 • Anh hùng nạp bù xong thì liên hệ với bộ phận HTKH, phần quà sẽ được trao bù sau khi sự kiện kết thúc thông qua NPC Đại Hồng Lư

Quà Tặng

Quà Điểm Binh tháng 4

 

Quà Điểm Binh tháng 5

 

Quà Điểm Binh tháng 6

 

Quà Điểm Binh tháng 7


 

Quà Điểm Binh tháng 8

 

Quà Điểm Binh tháng 9

 

Quà Điểm Binh tháng 10

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 01-11-2017
 • Kết thúc 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị Anh Hùng có thể đổi Kinh Nghiệm Thư/ Kinh Nghiệm Lớn thành Siêu Kinh Nghiệm hoặc ngược lại
 • Mỗi nhân vật chỉ được đổi tối thiểu là 1 level và tối đa là 6 level trong suốt quá trình diễn ra sự kiện (Tính từ lần đầu tiên tham gia)
 • Tham gia đổi từ 1 đến 3 level, mỗi level TQC Team sẽ thu của chư vị Anh Hùng 1.000.000.000 Gold
 • Tham gia đổi từ level thứ 4 trở đi, mỗi level TQC Team sẽ thu của chư vị Anh Hùng 2.000.000.000 Gold 

Chư vị Anh Hùng liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng để xác nhận

 

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện đổi quà cực kỳ hấp dẫn

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu ngày 20-09-2017
 • Kết thúc ngày 07-11-2017

 

Cách Chơi

• Chư vị anh hùng hãy thu thập Xích Bích Phẩm  - Mạnh Quan Phẩm  - Di Lăng Phẩm 

• Anh Hùng level 166 trở lên có thể tham gia chiến trận Xích Bích & Gia Mạnh Quan

 Anh Hùng level từ 80 đến 165 có thể tham gia chiến trận Di Lăng

• Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, chư vị anh hùng hãy đến 1 trong 3 thành thủ đô Lạc Dương - Thành Đô - Kiến Nghiệp, gặp NPC Thần Bí Lão tại Tiền Trang để đổi quà

• Nói chuyện với NPC Thần Bí Lão để đổi quà như sau:

5 Xích Bích Phẩm  + 5 Mạnh Quan Phẩm   + 5.000.000 Gold→ Túi Quà Bạc  

Hoặc

5 Di Lăng Phẩm  + 5.000.000 Gold → Túi Quà Bạc   

• Gần Tiền Trang sẽ có thêm 1 cái cổng , chư vị anh hùng hãy đi vào đó để đổi Túi Quà Vàng  

• Nói chuyện với NPC Thần Bí Lão để đổi quà như sau:

Túi Quà Bạc  + 1 chữ Tam Quốc  → Túi Quà Vàng  

Chú ý: Chư vị Anh Hùng có thể mua Vật phẩm chữ Tam Quốc  trên Thương Thành

• Khi mở Túi Quà Bạc  chư vị anh hùng sẽ nhận được các vật phẩm có giá trị (Kinh Nghiệm Thư, Vũ Khí 145, Bí Kíp Nâng Cấp, ......)

• Khi mở Túi Quà Vàng  chư vị anh hùng sẽ nhận được 2 chữ Quyết & Thắng và các vật phẩm VIP khác (X7 Kinh Nghiệm, VK level 155, Ngọc Khảm VIP (Cấp 4, 5), thú cưỡi VIP ,.....)

• Nếu chư vị anh hùng thu thập đủ 2 chữ "Quyết, Thắng" thì có thể đổi được phần quà tương ứng tại đây

Lưu ý: Đối với phần quà Siêu Kinh Nghiệm (server Long Phụng) hoặc Kinh Nghiệm Thư (server Tiểu Kiều), mỗi nhân vật chỉ có thể đổi tối đa 10 lần trong toàn bộ thời gian của sự kiện

 

Thân, TQC Team.

 

Thân Chào Chư Vị Anh Hùng!

TQC Team xin gửi đến chư vị Anh Hùng sự kiện "Vòng Quay Sinh Nhật" với những vật phẩm cực kỳ giá trị

Tham Gia Sự Kiện Tại Đây

 

Thời gian diễn ra sự kiện:

+ Bắt Đầu: 16h ngày 27-10-2017

+ Kết Thúc Nạp & Đổi Vòng Quay: 23h59 ngày 27-11-2017

+ Kết Thúc Quay: 23h59 ngày 28-11-2017

+ Kết Thúc Sự Kiện: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Cách thức tham gia:

- Để tham gia sự kiện, anh hùng cần phải có số vòng quay mới có thể quay để trúng thưởng

- Vòng quay may mắn được qui đổi bằng thẻ nạp theo tỉ lệ 10.000 VNĐ = 4 vòng quay

Lưu ý:

             1. Quý vị anh hùng chỉ có thể sử dụng hệ thống "Nạp Vòng Quay" trong trang sự kiện này để tiến hành qui đổi mệnh giá thẻ nạp thành vòng quay, nếu nạp thẻ theo hệ thống bình thường thì quí vị chỉ nhận được @point và không nhận được vòng quay

             2. Hệ thống "Nạp Vòng Quay" sẽ quy đổi mệnh giá thẻ thành vòng quay, không chuyển số tiền trên thẻ thành @point trong game

             3. TQC Team có thiết lập hệ thống qui đổi thẻ thành vòng quay từ các loại thẻ như: thẻ gate, thẻ Vcoin, thẻ di động mobi, vina, viettel.... Quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa loại thẻ thuận lợi nhất để tiến hành nạp

 

           Vòng Quay

           Quý vị Anh Hùng sẽ có cơ hội trúng các vật phẩm sau

      

    Lưu Ý:

         1. Chư vị Anh Hùng phải đăng nhập vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí để tiến hành quay

         2. Trong phần quay số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

         3. Những vật phẩm mà quý vị Anh Hùng đã quay trúng, hệ thống sẽ KHÔNG gửi quà tặng ngay mà cần quý vị xác nhận thì hệ thống mới gửi quà. Để làm điều này quí vị Anh Hùng hãy nhấn nút “Log Event” để vào phần xác nhận.

         Nhấn nút “Nhận Quà” để nhận quà tặng từ vòng quay, quý vị Anh Hùng có thể nhận lấy vật phẩm đó từ NPC Đại Hồng Lư

          4. Nhằm thuận tiện cho quý vị Anh Hùng, TQC Team có liệt kê các vật phẩm quay trúng theo từng thư mục, quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa theo mục để nhận quà hoặc xem thông tin trúng giải

 

          Hơn nữa, TQC Team còn thiết lập nút “Nhận Tất Cả”, quý vị Anh Hùng có thể chọn nút này để nhận tất cả vật phẩm của mục đó.

          Ví dụ: Anh Hùng chọn thư mục Nữ Oa Thạch, trong thư mục này có tất cả là 10 phần quà, quý vị Anh Hùng chỉ cần chọn nút “Nhận Tất Cả” là sẽ nhận hết 10 phần quà đó cùng lúc.

          Cửa Hàng:

          Với số điểm webpoint mà quí vị Anh Hùng nhận được trong lúc tham gia Vòng Quay, quí vị Anh Hùng có thể dùng để đổi lấy các phần quà trong Cửa Hàng

          Hình ảnh Cửa Hàng

          Đưa chuột vào hình ảnh các vật phẩm ở Cửa Hàng để hiển thị thông tin chi tiết về vật phẩm đó

Ngoài ra còn có chức năng "Tặng" quà qua cửa hàng, với chức năng này, quí vị Anh Hùng có thể dùng webpoint của bản thân để mua và gửi tặng cho bạn bè trong game.

Hệ thống sẽ trừ thêm 3% số webpoint (dựa theo giá của vật phẩm trong cửa hàng) khi quí vị sử dụng chức năng "Tặng".

Ví dụ: X7 kinh nghiệm giá 200 webpoint, nếu quí vị sử dụng chức năng tặng thì tổng số webpoint bị trừ sẽ là 206 webpoint

Khi "Tặng" quí vị Anh Hùng nhớ điền đúng ID Game của người được tặng, người được tặng chỉ cần đăng nhập vào game đến NPC Đại Hồng Lư để nhận.

 

Lưu Ý:

 1. Chỉ có số điểm webpoint mà quý vị Anh Hùng quay trúng trong Vòng Quay mới có thể dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng.          
 2. Đối với các vật phẩm có thể gửi tặng ngay thì hệ thồng sẽ gửi cho quý vị Anh Hùng thông qua NPC Đại Hồng Lư.
 3. Đối với những vật phẩm cần xác nhận thông tin (như +1 cho vũ khí v.v..) thì quý vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thông tin nhận quà.
 4. Chư vị Anh Hùng nào nhận phần quà Set Giáp 145 & vật cưỡi Bạch Tường Hổ qua server Tiểu Kiều sẽ bị khóa Vĩnh Viễn
 5. Thẻ nạp Vòng Quay Tháng KHÔNG được tính cho các sự kiện Tháng 10 & 11
 6. Số webpoint quý vị anh hùng vui lòng sử dụng hết vì khi kết thúc sự kiện thì webpoint không thể quy đổi sang bất kỳ thứ gì được nữa.

 

Xem Thông Tin Thú Cưỡi mới tại đây

Xem thông tin Bí Kíp Level 120 tại đây

Chúc quý vị Anh Hùng gặp nhiều may mắn, quay nhiều trúng lớn.

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 01-11-2017
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-11-2017

 

Nội Dung

 • TOP 10 Anh Hùng có số lượng refill nạp từ ngày 01-11-2017 đến 23h59 ngày 30-11-2017 sẽ nhận được phần quà
 • Sự kiện tính tổng số lượng refill của tất cả các Event (Vòng Quay, Khuyến Mãi Tháng,.....)
 • TQC Team sẽ thông báo danh sách sau khi kết thúc sự kiện
 • Thương Gia VIP không được tham gia sự kiện này
 • Tất cả hình thức nạp thẻ đều được tính khi tham gia sự kiện này
 • TQC Team sẽ cập nhật số lượng TOP 20 Refill vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

Quà Tặng

Top 20 Anh Hùng có số lượng refill nạp cao nhất 

(Cập Nhật sau)

 

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Đợt 1: 00:00 ngày 04-11-2017 đến 23:59 ngày 04-11-2017
 • Đợt 2: 00:00 ngày 11-11-2017 đến 23:59 ngày 11-11-2017
 • Đợt 3: 00:00 ngày 18-11-2017 đến 23:59 ngày 19-11-2017
 • Đợt 4: 00:00 ngày 25-11-2017 đến 23:59 ngày 26-11-2017

 

Nội Dung

 • TQC Team sẽ tiến hành mở nhân đôi kinh nghiệm cho toàn server vào thứ 7 hàng tuần
 • Tất cả các server sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm cho nhân vật và lính
 • Mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thân, TQC Team.