QUI ĐỊNH XỬ LÝ TRONG TAM QUỐC CHÍ ONLINE ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƠI

 

          Nhằm đảm bảo tính công bằng trong trò chơi, đội ngũ phụ trách quản lý trò chơi dựa trên các điều luật sau được dùng để xử phạt người chơi căn cứ theo mức độ vi phạm:

 

          ĐẶC BIỆT: người chơi cần khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin khi tham gia trò chơi. Asiasoft có toàn quyền khoá vĩnh viễn các tài khoản không có thông tin đầy đủ hoặc thiếu chính xác.


 

          CHÚ Ý: (GM – Game Master là nhân viên công ty Asiasoft giám sát người chơi theo các quy định của công ty. Họ được cung cấp các công cụ đặc quyền của trò chơi để thực thi luật trò chơi nhằm đảm bảo công bằng và giữ gìn văn hoá lành mạnh trong trò chơi).

 

          1: GM xem như tất cả người tham gia trò chơi đã thừa nhận luật lệ của trò chơi, GM sẽ xử lý các vi phạm dựa theo luật lệ trên. Đối với các vi phạm xảy ra khác mà không trùng với các trường hợp trên thì GM có quyền quyết định trừng phạt những người vi phạm với hình phạt thích đáng. Trong một số trường hợp đặc biệt, công ty Asiasoft sẽ tùy theo từng sự việc mà áp dụng hình thức xử lý riêng.

 

          2: GM có quyền tăng thêm hình phạt đối với người chơi nếu người chơi tiếp tục vi phạm trong thời gian đang nhận hình phạt. Quyết định của GM là quyết định cuối cùng. GM không chia rẽ hay làm mất lợi ích của cá nhân của người chơi. GM không phá vỡ hay thay đổi sự cân bằng trong trò chơi. Công việc của GM là hoàn toàn công khai và đảm bảo cho sự công bằng trong trò chơi.

 

          3: Các bằng chứng sẽ ở dạng hình chụp mà GM thu thập được. Nếu như người chơi thấy được người khác vi phạm luật chơi, người chơi có thể chụp hình lại bằng nút “Print Screen” và gửi đến hỗ trợ khách hàng (một số trò chơi có thể có cách chụp hình khác). Tất cả các hình chụp của người chơi sẽ được sử dụng cùng với các chứng cứ của GM thu thập được. Việc chỉnh sửa hình ảnh sẽ được xem như vi phạm luật nhằm mục đích cá nhân.

 

          4: GM sẽ lưu giữ bằng chứng vi phạm luật của người chơi trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực thi hình phạt. Sau 30 ngày GM sẽ hủy tất cả các bằng chứng đó. Các bằng chứng vi phạm của người chơi cty Asiasoft có quyền cho hoặc không cho người chơi xem tuỳ theo trường hợp cụ thể.

 

          5: Thời gian xử phạt người chơi vi phạm luật không nhất thiết phải đúng vào lúc người chơi vi phạm (ví dụ: người chơi có sử dụng chương trình hack, cheat, bot.., sau đó không dùng nữa. Nhưng 3 tháng sau công ty kiểm tra dữ liệu và phát hiện người chơi này có vi phạm thì vẫn bị xử lý theo luật định).

 

          6: Tất cả các sự cố về mất vật phẩm trong trò chơi do làm mất mật khẩu, chia sẽ mật khẩu với bạn bè, chơi game trên máy tính có nhiễm virus, phần mềm keylog.. sẽ không được giải quyết. Các sự cố xảy ra do lỗi hệ thống sẽ được công ty tiếp nhận và hỗ trợ qua kênh hỗ trợ khách hàng.

 

          7: Trước khi đăng ký chơi trò chơi, người sử dụng đều phải đăng ký đủ và chính xác thông tin cá nhân của mình, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, email, giới tính, địa chỉ, số CMND, ngày cấp CMND, nơi cấp CMND...

 

          8: Những thông tin cá nhân không chính xác sẽ làm cho người trúng giải trong các sự kiện khuyến mãi của Asiasoft không nhận được giải thưởng. Do đó người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra và cập nhật những thông tin cá nhân của mình khi có thay đổi.

 

          9: Asiasoft có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và từ chối cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ở hiện tại hay tương lai cho người sử dụng nếu Asiasoft phát hiện những thông tin được cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ.

 

          10: Công ty Asiasoft không công nhận việc mua bán các tài sản ảo ngoài trò chơi và công ty cũng không công nhận việc mua bán tài khoản trò chơi giữa người chơi với nhau.

 

          11: Tất cả những thay đổi trong quá trình vận hành trò chơi sẽ được đăng tải trên website. Người chơi có trách nhiệm theo dõi các thay đổi này để tránh không vi phạm luật.

 

          12: Tất cả các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý đều được thông báo cụ thể trên website của trò chơi.

 

Thân,

TQC Team.