Thân chào chư vị anh hùng!

 

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng Kết Quả & Bảng Xếp Hạng của server Tiểu Kiều

Thắng (T) - Hòa (H) - Bại (B)

Thắng 2 Điểm - Hòa 1 Điểm - Thua 0 Điểm

   

 

Đệ Nhất Quân Đoàn:   [Q]uê [H]ương

Hạng 2:   Hồng_Hưng

Hạng 3:  [L]ong [A]n

Hạng 4:   [A]nh [E]m

 

Thân, TQC Team.