Thân chào chư vị anh hùng!

 

Thời gian trao giải Tinh Luyện Sư Tháng 10 Giai Đoạn 1 là vào ngày 11 tháng 10 năm 2017

Các bài viết đã được khóa là bài TQC Team đã xem, chư vị Anh Hùng vui lòng kiểm tra lại bài tham gia của mình, và để Vũ Khí & Nữ Oa hoặc Tinh Thạch ở thùng đồ trên người để TQC Team tiến hành trao giải

Thông tin chi tiết về sự kiện xem tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.